Disable Preloader

Gratis adviezen

Modelcontracten

Managementovereenkomst

Een managementovereenkomst wordt afgesloten tussen een natuurlijke persoon en zijn vennootschap. In deze overeenkomst wordt bepaald welke taken de zaakvoerder of bestuurder moet vervullen en welke vergoeding hij ervoor krijgt.
Een management overeenkomst wordt ook afgesloten tussen een expert -consultant met wie een onderneming een contract afsluit om de opdrachtgever te ondersteunen op bepaalde gebieden van het management zoals: marketing, personeelsbeleid...
Vindt hier een model van dergelijk managementovereenkomst.
Dit model wordt kosteloos ter beschikking gesteld, doch het gebruik ervan valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de partijen die deze overeenkomst ondertekenen.  In geen geval kan dit document aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid van Blienberg advocaten.
Magda Lauwers

Magda heeft een jarenlange ervaring met de juridische begeleiding en bijstand van haar cliënteel zowel in commerciële als burgerlijke geschillen opgebouwd.

Contact info
Social nieuws

Copyright © 2017 Webregion. All Rights Reserved