Disable Preloader

Gratis adviezen

Modelcontracten

Handelshuurovereenkomst

Een overeenkomst in toepassing van de wet van 30 april 1951 inzake de handelshuur. Deze wet is van toepassing op een contract tussen een verhuurder en een huurder die in het gehuurde goed een kleinhandel uitbaat, zijnde een handelaar die verkoopt, diensten verleent aan de consument, eindgebruiker.

Vindt hier een model handelshuurovereenomst.

Dit model wordt kosteloos ter beschikking gesteld, doch het gebruik ervan valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de partijen die deze overeenkomst ondertekenen.  In geen geval kan dit document aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid van Blienberg advocaten.

Magda Lauwers

Magda heeft een jarenlange ervaring met de juridische begeleiding en bijstand van haar cliënteel zowel in commerciële als burgerlijke geschillen opgebouwd.

Vragen
  1. vraag 17:19

  2. vraag 7h44

Contact info
Social nieuws

Copyright © 2017 Webregion. All Rights Reserved